ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

วันที่ งวดดำเนินงาน
พ. 27 กุมภาพันธ์ 2562 ไตรมาส 4 ปี 2561
จ. 13 พฤษภาคม 2562 ไตรมาส 1 ปี 2562
พ. 14 สิงหาคม 2562 ไตรมาส 2 ปี 2562
พ. 13 พฤศจิกายน 2562 ไตรมาส 3 ปี 2562
วันที่ สถานที่
พ. 16 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ - เทอร์มินอล 21
วันที่ งวดดำเนินงาน สถานที่
พ. 16 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. แผนงานประจำปี 2562 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี สาทร ชั้น 37
พฤ. 28 กุมภาพันธ์ 2562 ไตรมาส 4 ปี 2561 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี สาทร ชั้น 37
อ. 14 พฤษภาคม 2562 ไตรมาส 1 ปี 2562 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี สาทร ชั้น 37
พฤ. 15 สิงหาคม 2562 ไตรมาส 2 ปี 2562 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี สาทร ชั้น 37
พฤ. 14 พฤศจิกายน 2562 ไตรมาส 3 ปี 2562 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี สาทร ชั้น 37
วันที่ สถานที่
พฤ. 25 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี สาทร ชั้น 4