ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

วันที่ งวดดำเนินงาน
อ. 28 กุมภาพันธ์ 2560 ไตรมาส 4 ปี 2559
พฤ. 11 พฤษภาคม 2560 ไตรมาส 1 ปี 2560
ศ. 11 สิงหาคม 2560 ไตรมาส 2 ปี 2560
จ. 13 พฤศจิกายน 2560 ไตรมาส 3 ปี 2560
วันที่ สถานที่
อ. 17 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น. แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ - เทอร์มินอล 21
วันที่ งวดดำเนินงาน สถานที่
อ. 17 มกราคม 2560 เวลา 16.00 น แผนงานประจำปี 2560 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี สาทร ชั้น 37
พ. 1 มีนาคม 2560 ไตรมาส 4 ปี 2559 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี สาทร ชั้น 37
ศ. 12 พฤษภาคม 2560 ไตรมาส 1 ปี 2560 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี สาทร ชั้น 4
อ. 15 สิงหาคม 2560 ไตรมาส 2 ปี 2560 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี สาทร ชั้น 37
อ. 14 พฤศจิกายน 2560 ไตรมาส 3 ปี 2560 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี สาทร ชั้น 37
วันที่ สถานที่
พฤ. 27 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี สาทร ชั้น 4