ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

วันที่ งวดดำเนินงาน
พ. 28 กุมภาพันธ์ 2561 ไตรมาส 4 ปี 2560
ศ. 11 พฤษภาคม 2561 ไตรมาส 1 ปี 2561
อ. 14 สิงหาคม 2561 ไตรมาส 2 ปี 2561
อ. 13 พฤศจิกายน 2561 ไตรมาส 3 ปี 2561
วันที่ สถานที่
พ. 17 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ - เทอร์มินอล 21
วันที่ งวดดำเนินงาน สถานที่
พ. 17 มกราคม 2561 เวลา 16.00 น แผนงานประจำปี 2561 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี สาทร ชั้น 37
ศ. 2 มีนาคม 2561 ไตรมาส 4 ปี 2560 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี สาทร ชั้น 37
จ. 14 พฤษภาคม 2561 ไตรมาส 1 ปี 2561 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี สาทร ชั้น 37
พ. 15 สิงหาคม 2561 ไตรมาส 2 ปี 2561 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี สาทร ชั้น 37
พ. 14 พฤศจิกายน 2561 ไตรมาส 3 ปี 2561 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี สาทร ชั้น 37
วันที่ สถานที่
พฤ. 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี สาทร ชั้น 4