ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

วันที่ งวดดำเนินงาน
พฤ. 27 กุมภาพันธ์ 2563 ไตรมาส 4 ปี 2562
พฤ. 14 พฤษภาคม 2563 ไตรมาส 1 ปี 2563
พฤ. 13 สิงหาคม 2563 ไตรมาส 2 ปี 2563
พฤ. 12 พฤศจิกายน 2563 ไตรมาส 3 ปี 2563
วันที่ สถานที่
พ. 15 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ - เทอร์มินอล 21
วันที่ งวดดำเนินงาน สถานที่
พ. 15 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น. แผนงานประจำปี 2563 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี สาทร ชั้น 37
ศ. 28 กุมภาพันธ์ 2563 ไตรมาส 4 ปี 2562 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี สาทร ชั้น 37
ศ. 15 พฤษภาคม 2563 ไตรมาส 1 ปี 2563 Video Conference
ศ. 14 สิงหาคม 2563 ไตรมาส 2 ปี 2563 Video Conference
ศ. 13 พฤศจิกายน 2563 ไตรมาส 3 ปี 2563 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี สาทร ชั้น 37
วันที่ สถานที่
ศ. 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี สาทร ชั้น 4