ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

    แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้รับรางวัล CFO ยอดเยี่ยมจากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

    Back11 กุมภาพันธ์ 2556

    คุณอดิศร ธนนันท์นราพูล กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Chief Financial Officer ยอดเยี่ยมเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง จากการมอบรางวัล SAA Awards for Listed Companies 2012 ของสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Securities Analysis Association) โดยมีคุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้มอบ สมาคมฯ จัดมอบรางวัลนี้ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยได้รับความร่วมมือจากนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน ในการเสนอชื่อและให้คะแนนผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีความรู้ความสามารถในการบริหารธุรกิจและมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง เพื่อจะสามารถนำพาให้บริษัทประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเป็นการมอบรางวัลให้กับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน 3 ประเภท คือ CEO ยอดเยี่ยม, CFO ยอดเยี่ยม และ IR ยอดเยี่ยม แบ่งเป็น 7 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร, ธุรกิจการเงิน, สินค้าอุตสาหกรรม, อสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง, ทรัพยากร, บริการ และเทคโนโลยี รวมทั้งสิ้น 21 รางวัล