ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

  ภาพข่าว: ให้มูลนิธิ

  Back14 กุมภาพันธ์ 2556

  ตัวแทนพนักงาน บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) นำปฏิทินไม่ใช้แล้วที่พนักงานได้ช่วยกันรวบรวมไปมอบให้กับ ทิพยวรรณ บุรีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เป็นสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ สำหรับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ

   

  ฐานเศรษฐกิจ
  14 กุมภาพันธ์ 2556