ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

    แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จัดทำโครงการ "Voice Book เสียงสร้างสื่อ เพื่อการเรียนรู้ไม่สิ้นสุด"

    Back17 มิถุนายน 2556

    บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการ "Voice Book เสียงสร้างสื่อ เพื่อการเรียนรู้ไม่สิ้นสุด" ซึ่งเป็นโครงการบันทึกเสียงเพื่อสร้างหนังสือเสียง ส่งมอบแด่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ ที่ยังขาดหนังสือเสียงอีกหลายประเภทเพื่อประกอบการเรียนรู้ของนักเรียน โดยเปิดโอกาสให้ลูกบ้านแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ร่วมให้โอกาสในการเรียนรู้แก่น้องๆผู้พิการทางสายตา ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำโปรแกรมในเว็บไซต์ www.lh.co.th/voicebook  เพื่อให้ลูกบ้านแลนด์อาสาสามารถอ่านหนังสือเสียงได้ง่ายและสะดวกขึ้น บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)จะทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวม  และบันทึกลงแผ่นซีดีเพื่อมอบให้ทางมูลนิธิฯ ต่อไป ร่วมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้โอกาสน้องๆผู้พิการทางสายตาด้วยหนังสือเสียง
    ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคมนี้