ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

    แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ รับรางวัล Platinum Award ติดต่อกันเป็นปีที่ 8

    Back01 กรกฎาคม 2556

    คุณศุภรัชฎ์ วีระกุล ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Trusted Brand 2013 โดยแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เป็นแบรนด์ที่ได้รับการโหวตให้เป็น       "แบรนด์สุดยอด หรือ Platinum" ในหมวดของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 จากการโหวตของผู้อ่านนิตยสารรีดเดอร์ส ไดเจสท์ และเป็นเพียงบริษัทเดียวในเอเชียที่ได้รับรางวัลในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การสำรวจนี้เป็นการสำรวจแบรนด์ของสินค้าและบริการที่เลือกโดยผู้บริโภคอย่างแท้จริง ผู้ตอบแบบสอบถามจะเป็นผู้บอกยี่ห้อสินค้าหรือบริการ แบรนด์ที่ได้รับเลือกจะถูกตัดสินทั้งในปริมาณและคุณภาพ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ 6 ข้อ คือ ความเชื่อมั่นหรือความน่าเชื่อถือ, คุณภาพ, คุณค่า, ความเข้าใจในความต้องการของผู้บริโภค, มีความรับผิดชอบต่อสังคมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการที่เสนอสินค้าหรือบริการใหม่ๆสู่ตลาดเสมอ การสำรวจ Trusted Brand 2013 นี้   เป็นการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคติดต่อกันเป็นปีที่ 15 จากผู้บริโภคทั้งหมด 7 ประเทศ คือ ไทย ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน อินเดีย และฟิลิปินส์