ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

  แลนด์ฯ เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ เทคโนฯ AirPlus บ้านหายใจได้

  Back21 กรกฎาคม 2556

  แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พัฒนาเทคโนโลยี AirPlus บ้านหายใจได้ เสริมมูลค่าเพิ่ม วางแผนติดตั้งกับบ้านทุกหลัง รวมทั้งคอนโดมิเนียมและทาวน์โฮมทุกโครงการ เริ่มจากบ้านมัณฑนา

  นายชัยยุทธ ชินมหาวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทมีความตั้งใจและมีแนวทางในการทำงานที่จะพัฒนาบ้านให้ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการนำแนวความคิดในด้านความสะดวก ความปลอดภัยและลดภาระการดูแลรักษาบ้าน มาเป็นมาตรฐานของบ้าน ภายใต้แนวความคิด "บ้านสบาย" ตั้งแต่ปี 2542 ต่อเนื่องด้วยบ้านสบายสร้างเสร็จก่อนขาย จนถึงปัจจุบันบริษัท ยังคงพัฒนาบ้านให้มีคุณภาพโดยการทำวิจัย เก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งาน ปัญหาจากการใช้งาน และผลการตอบรับต่อสิ่งที่นำมาใช้ในบ้านจากมุมมองของผู้อยู่อาศัย

  สิ่งหนึ่งที่เป็นประเด็นน่าสนใจจากพฤติกรรมการอยู่อาศัยและวิถีการใช้ชีวิตของคนส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันคือ การใช้เวลาอยู่ที่บ้านได้น้อยลงในวันทำงาน ดังนั้น ความสะดวกสบาย และคุณภาพชีวิตที่ดีในการอยู่อาศัยจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้อง การ และนำมาซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยี AirPlus

  ทั้งนี้ ระบบ AirPlus ที่ทำให้บ้านหายใจได้ เป็นนวัตกรรมที่แลนด์ร่วมกับ ศ.ดร.โจเซฟ เคดารี นักวิชาการ และผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และทีมงาน ผู้มีความชำนาญในเรื่องของวัสดุและพลังงาน เข้ามาช่วยพัฒนาระบบดังกล่าวโดยอาศัยแนวคิดหลักในการนำองค์ความรู้จากบ้านไทยในอดีตมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในแบบบ้านปัจจุบัน มีการใช้พลังงานสะอาดคือระบบโซลาร์เซลล์เป็นหลัก

  "นโยบายของแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จะติดตั้งเทคโนโลยี AirPlus กับบ้านทุกหลัง ทุกโครงการของแลนด์รวมทั้งคอนโดฯ และทาวน์โฮมด้วย แต่เริ่มแรกเราเริ่มที่ "บ้านมัณฑนา" ก่อน เนื่องจากเป็นบ้านขนาดกลาง ที่ตอบรับครอบครัวขยาย มีจำนวนผู้อยู่อาศัยมากกว่า 3 คนขึ้นไป ด้วยขนาดของพื้นที่ภายในบ้านและขนาดครอบครัว AirPlus จึงเหมาะสมที่จะช่วยทำให้คุณภาพอากาศภายในบ้านดีขึ้น และเกิดภาวะสบายจากการถ่ายเทของอากาศในบ้าน"

  ส่วนผลกระทบต่อราคาบ้านนั้น เนื่องจากเทคโนโลยี AirPlus นี้เป็นนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการอยู่อาศัย บริษัทฯ พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้การพักอาศัยในบ้านมีความสบายมากขึ้น โดยช่วยทำให้คุณภาพอากาศภายในบ้านดีขึ้น และเกิดภาวะสบายภายในบ้าน จึงไม่ได้เริ่มคิดจากการกำหนดเรื่องต้นทุน แต่ให้ความสำคัญในเรื่องของแนวคิดและผลที่ได้มากกว่า ภายใต้ราคารวมที่ผู้ซื้อสามารถยอมรับได้

   

  ฐานเศรษฐกิจ
  21 กรกฎาคม พ.ศ. 2556