ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

    แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ รับรางวัล Trusted Brand 2013

    Back15 กรกฎาคม 2556

     

    รับรางวัล

    คุณศุภรัชฎ์ วีระกุล ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Trusted Brand 2013 โดยแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เป็นแบรนด์ที่ได้รับการโหวตให้เป็น “แบรนด์สุดยอด หรือ Platinum” ในหมวดของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 จากการโหวตของผู้อ่านนิตยสารรีดเดอร์ส ไดเจสท์ และเป็นเพียงบริษัทเดียวในเอเชียที่ได้รับรางวัลในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การสำรวจนี้เป็นการสำรวจแบรนด์ของสินค้าและบริการที่เลือกโดยผู้บริโภคอย่างแท้จริง ผู้ตอบแบบสอบถามจะเป็นผู้บอกยี่ห้อสินค้าหรือบริการ แบรนด์ที่ได้รับเลือกจะถูกตัดสินทั้งในปริมาณและคุณภาพ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ 6 ข้อ คือ ความเชื่อมั่นหรือความน่าเชื่อถือ, คุณภาพ, คุณค่า, ความเข้าใจในความต้องการของผู้บริโภค, มีความรับผิดชอบต่อสังคมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการที่เสนอสินค้าหรือบริการใหม่ๆสู่ตลาดเสมอ การสำรวจ Trusted Brand 2013 นี้ เป็นการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคติดต่อกันเป็นปีที่ 15 จากผู้บริโภคทั้งหมด 7 ประเทศ คือ ไทย ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน อินเดีย และฟิลิปินส์