ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

    แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ รับรางวัล Thailand Energy Awards 2013

    Back20 กันยายน 2556

    คุณชัยยุทธ ชินมหาวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล Thailand Energy Awards 2013 จากนางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2556 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดย "โครงการ AirPlus ระบบควบคุมและจัดการถ่ายเทอากาศทำให้บ้านหายใจได้" จาก บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลชมเชย ด้านพลังงานสร้างสรรค์ปี 2556 (กลุ่มทั่วไป)

    การประกวด Thailand Energy Awards 2013 จัดขึ้นโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องและแสดงความชื่นชมแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน และเผยแพร่ผลสำเร็จ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน