ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

    แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มอบซีดีหนังสือเสียงให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

    Back12 พฤศจิกายน 2556

    คุณศุภรัชฎ์ วีระกุล ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (ที่สอง จากซ้าย) เป็นตัวแทนลูกบ้านแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ผู้อาสาเสียงสร้างหนังสือ ในโครงการ VOICEBOOK โดยแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มอบซีดีหนังสือเสียงรวม 33 เล่มให้คุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์ ประธานมูลนิธิช่วยคน ตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ที่สองจากขวา) ใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ให้กับน้องๆ ผู้พิการทางสายตา ซึ่งโครงการ VOICEBOOK นี้ เปิดโอกาสให้ลูกบ้านแลนด์ฯ ได้ร่วมแบ่งปันโอกาสในการเรียนรู้แก่น้องๆผู้พิการทางสายตา โดยอ่านหนังสือเสียงผ่านโปรแกรมในเวบไซต์ www.lh.co.th/voicebook แล้วบันทึกเสียงลงซีดี

    โครงการ VOICEBOOK นี้มีลูกบ้านให้ความสนใจเป็นจำนวนมากจนสามารถปิดโครงการได้ในระยะเวลาอันสั้น และบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จะยังคงจัดโครงการดีๆเพื่อสังคมเช่นนี้อีกต่อไป