ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

    แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นำ "Air Plus …เทคโนโลยีบ้านหายใจได้" เข้าเสวนาภายใต้โครงการรณรงค์สร้างเครือข่ายและขยายความร่วมมือการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร

    Back25 พฤศจิกายน 2556

    คุณชัยยุทธ ชินมหาวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญให้นำ “Air Plus …เทคโนโลยีบ้านหายใจได้” เป็นกรณีศึกษาเข้าประชุมเสวนา รับฟังความคิดเห็นสื่อมวลชน หัวข้อ “Big Data….การสื่อสารสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม” กิจกรรมภายใต้โครงการรณรงค์ สร้างเครือข่ายและขยายความร่วมมือการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อให้ความรู้และเพิ่มเติมวิสัยทัศน์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการพลังงาน และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้จัดนิทรรศการในบริเวณงานอีกด้วย