ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

    แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จัดกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนในจังหวัดราชบุรี

    Back29 มกราคม 2557

    พนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร บ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบทุนการศึกษา และบริจาคสิ่งของช่วยเหลือน้องๆ นักเรียนชั้นอนุบาล – ประถมปีที่ 6 โรงเรียน บ้านบ่อตะคร้อ โรงเรียนวัดหนองบัว และโรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม ซึ่งทั้ง 3 โรงเรียนอยู่ในอำเภอปากท่อ จ.ราชบุรี มีนักเรียนรวมประมาณ 120 คน โดยได้มอบทุนการศึกษา 10 ทุน เงินสดเพื่อทางโรงเรียนนำไปจัดหาชุดนักเรียน บริจาคทีวี คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การศึกษา เช่น สมุดหนังสือ เครื่องเขียน และสิ่งของจำเป็นอื่นๆ เพื่อร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่น้องๆ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2557 ที่ผ่านมา