ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

    โครงการคอนโดมิเนียม The Bangkok สาทร รับรางวัล International Property Awards สถาปัตยกรรมประเภทคอนโดสูง

    Back03 มิถุนายน 2557

    คุณอดุล ชูวณิชชานนท์ (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับรางวัล International Property Awards สถาปัตยกรรมประเภทคอนโดสูง หรือ Award winning in Residential High-Rise Architecture Thailand (2014-2015) จากคุณบุญส่ง พิทักษ์รักษ์สันติ (ซ้าย) ประธานกรรมการ บ. Tandem Architects (2001) ในโอกาสที่โครงการคอนโดมิเนียม The Bangkok สาทร ซึ่งออกแบบโดย บ. Tandem Architects (2001) ได้รับรางวัลดังกล่าว โครงการคอนโดมิเนียม The Bangkok สาทรสูง 50 ชั้น แนวความคิดในการออกแบบคือ "Simplify the natural form into the way of modern living" งานดีไซน์มีเอกลักษณ์สะท้อนถึงความมีอิสระในการใช้ชีวิตที่อยู่เหนือจากกรอบแบบทั่วไป โดยแรงบันดาลใจมาจากการสังเกตปรากฎการณ์ธรรมชาติอย่างละเอียดอ่อน จากการ กัดเซาะของลมที่พัดพาเม็ดทรายไหลผ่านโขดหินอย่างสม่ำเสมอทำให้เกิดลวดลายและชั้นบนหิน ซึ่งทำให้เกิดการบดบังและร่มเงาของแสง ตัวอาคารตกแต่งผนังตึกด้วยกระจกทั้งหมดทำให้เกิดมุมมองที่โปร่งโล่งในการอยู่อาศัย สามารถรับวิวได้อย่างเต็มที่ ในปีนี้โครงการคอนโดมิเนียม The Bangkok สาทร เป็นโครงการเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ รางวัล International Property Awards เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 มีที่มาจากประเทศอังกฤษ และเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลก ซึ่งในทุกๆปี จะมีการจัดประกวดในแต่ละภูมิภาค เช่น เอเชีย แปซิฟิค, แคนาดา, ยุโรป, อังกฤษ, และอเมริกา เป็นต้น