ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

    แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จัดกิจกรรม "จิตอาสาปลูกป่าชายเลน"

    Back18 สิงหาคม 2557

    เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน ) ได้จัดกิจกรรม “จิตอาสาปลูกป่าชายเลน” ณ บ้านคลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยพนักงานโครงการมัณฑนา และสีวลี ช่วยกันปลูกกล้าไม้ป่าชายเลน เพราะป่าชายเลนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งของชายฝั่งทะเลและนับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ป่าชายเลนจะช่วยดูแลรักษาระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ คืนความสมดุลให้กับธรรมชาติและช่วยลดโลกร้อน กิจกรรมปลูกป่าชายเลนนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมจิตอาสาตอบแทนสังคมของบริษัทฯ