ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

    แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จัด "กิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงอาคารเรียน"

    Back27 พฤศจิกายน 2557

    บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จัด “กิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงอาคารเรียน” โดยพนักงานได้ร่วมมือร่วมใจกันปรับปรุงอาคารเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองหิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยช่วยกันทาสีอาคารเรียนและห้องน้ำ และปรับปรุงที่จอดโรงจอดรถจักรยาน ซึ่งในโอกาสนี้ทางบริษัทฯ ยังได้บริจาคอุปกรณ์การเรียน หนังสือ เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องเล่นเด็ก เสื้อผ้า เสื้อกันหนาว และข้าวสาร สำหรับทำอาหารกลางวันอีกด้วย โรงเรียนบ้านหนองหินอยู่ห่างจากตัวจังหวัด ทำให้ขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียน และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน