ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

    แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม "ปลูกปะการัง"

    Back24 ธันวาคม 2557

    บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยพนักงานกลุ่มโครงการนันทวัน มัณฑนา และ สีวลี จัดกิจกรรมเพื่อสังคม "ปลูกปะการัง" โดยพนักงานได้ร่วมกันปลูกปะการัง ณ หาดเตยงาม (อ่าวนาวิกโยธิน) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อคืนความสมบูรณ์ให้กับปะการัง ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากร ธรรมชาติที่สำคัญของมนุษย์ และในโอกาสนี้สำนักงานกิจกรรมการท่องเที่ยว หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศชายฝั่ง และปลูกจิตสำนึกรักธรรมชาติอีกด้วย