ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

    แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มอบคอมพิวเตอร์ใช้แล้วให้โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน

    Back17 กุมภาพันธ์ 2558

    คุณจงกล ทิพย์รัตน์ (กลาง) ผู้จัดการฝ่ายโครงการ 2 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และพนักงานเป็นตัวแทนมอบคอมพิวเตอร์ใช้แล้วจำนวน 10 เครื่อง ให้กับนายไพบูลย์ ยศพล (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 ซึ่งได้ทำหนังสือ ขอความอนุเคราะห์คอมพิวเตอร์ใช้แล้วกับทาง บ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากทางโรงเรียน ยังขาดแคลน โดยพิธีมอบครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา

                คุณจงกล ทิพย์รัตน์ (กลาง) ผู้จัดการฝ่ายโครงการ 2 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และพนักงานเป็นตัวแทนมอบคอมพิวเตอร์ใช้แล้วจำนวน 10 เครื่อง ให้กับนายไพบูลย์  ยศพล (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 ซึ่งได้ทำหนังสือ     ขอความอนุเคราะห์คอมพิวเตอร์ใช้แล้วกับทาง บ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากทางโรงเรียน ยังขาดแคลน  โดยพิธีมอบครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา