ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

  แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้รับรางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น

  Back23 มีนาคม 2558

  คุณธรรมยศ  ศรีช่วย (ซ้าย) อธิบดีกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มอบรางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ด้านนวัตกรรม แบบบ้าน Marigold (231GO) โครงการบ้านมัณฑนา Lake Watcharapol และ รางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น แบบบ้าน Modern Skyhall โครงการแลนด์มาร์ค เอกมัย-รามอินทรา ให้แก่ คุณชัยยุทธ ชินมหาวงศ์ (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ในพิธีมอบรางวัล การประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

  บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ด้านนวัตกรรม แบบบ้าน Marigold (231GO) โครงการบ้านมัณฑนา Lake Watcharapol  ด้านสถาปัตยกรรม ใช้กระจกเขียวตัดแสงทั้งหลัง มีชายคายื่นยาวเพื่อบังแดด ด้านสภาพแวดล้อม ได้จัดวางตัวบ้านในแนวทิศเหนือ-ใต้ จัดสภาพแวดล้อมด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่เพื่อให้ร่มเงาแก่ ตัวบ้าน พื้นที่ส่วนใหญ่เปิดโล่ง ออกแบบให้ปกคลุมด้วยไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน ช่วยลดอุณหภูมิโดยรอบตัวบ้าน ด้านวิศวกรรม ใช้หลอดประหยัดไฟ LED เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 และติดตั้งระบบถ่ายเทอากาศภายในบ้าน ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เองจากเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งใช้งานง่าย ผู้อยู่อาศัยสามารถตั้งโปรแกรมให้ระบบทำงานได้โดยอัตโนมัติ ระบบนี้ช่วยให้การถ่ายเทอากาศจากภายนอกเข้าสู่ภายในบ้านได้อย่างทั่วถึง ลดการสะสมความร้อนภายในตัวบ้าน จึงช่วยลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ทำให้ประหยัดพลังงาน และยังช่วยลดความอับชื้นภายในบ้าน และทำให้อากาศภายในบ้านบริสุทธิ์ มีผลดีต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย

  บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น แบบบ้าน Modern Skyhall  โครงการแลนด์มาร์ค เอกมัย-รามอินทรา ด้านสถาปัตยกรรม ส่วนใหญ่เลือกใช้กระจกเขียวตัดแสง บริเวณเหนือฝ้าเพดานติดตั้งฉนวนกันความร้อนชนิดฉนวนใยแก้ว ด้านสภาพแวดล้อม จัดสภาพแวดล้อมด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ เพื่อให้ร่มเงาแก่ตัวบ้าน พื้นที่เปิดโล่งส่วนใหญ่ ออกแบบให้ปกคลุมด้วยไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน ช่วยลดอุณหภูมิโดยรอบตัวบ้าน ด้านวิศวกรรม ใช้หลอดประหยัดไฟ LED เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 มีอุปกรณ์ควบคุมระบบแสงสว่างบริเวณโถง ทางเดินภายในบ้าน และติดตั้งระบบถ่ายเทอากาศภายในบ้าน ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เองจากเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งใช้งานง่าย ผู้อยู่อาศัยสามารถตั้งโปรแกรมให้ระบบทำงานได้โดยอัตโนมัติ ระบบนี้ช่วยให้การถ่ายเทอากาศจากภายนอกเข้าสู่ภายในบ้านได้อย่างทั่วถึง ลดการสะสมความร้อนภายในตัวบ้าน จึงช่วยลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ทำให้ประหยัดพลังงาน และยังช่วยลดความอับชื้นภายในบ้าน และ   ทำให้อากาศภายในบ้านบริสุทธิ์ มีผลดีต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย

  แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้ให้ความสำคัญในการออกแบบบ้านให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างแท้จริง  และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน เพื่อให้ได้คุณภาพบ้านและคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยที่ดีที่สุด