ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

    แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จัดสัมมนาให้ลูกบ้านโครงการ The Bangkok สาทร

    Back28 กรกฎาคม 2558

    คุณนพร สุนทรจิตต์เจริญ (ที่สองจากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาหัวข้อ Business Outlook in Asean Economic Community (AEC) 2015 โดยได้รับเกียรติจากคุณบุญคลี ปลั่งศิริ (ที่สองจากขวา) มาเป็นผู้บรรยาย การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อลูกบ้านโครงการ The Bangkok สาทร ในการต่อยอดทางธุรกิจในโอกาสที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ AEC งานสัมมนานี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่สองแล้วและได้รับการตอบรับจากลูกบ้านเป็นอย่างดี