ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

    แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ รับรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น

    Back17 มิถุนายน 2559

    นางจรัญญา ประยูรวงศ์ ผู้จัดการส่วนประชาสัมพันธ์ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับโล่รางวัล โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559 จากพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในโอกาสที่โครงการวิลลาจจิโอ พระราม 2 (Villaggio) ของบริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลในประเภทบ้านเดี่ยว ราคาปานกลาง (3-5 ล้านบาท) โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นนี้จัดขึ้นโดยศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัทเอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด ซึ่งดร.โสภณ พรโชคชัย เป็นประธานกรรมการบริหารศูนย์ฯ โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการที่ดี มีคุณภาพ และคุ้มค่าน่าซื้อ เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาที่ดินเพื่อสังคม