ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

    ฝ่ายบริการและลูกค้าสัมพันธ์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จัดกิจกรรม "โครงการเติมฝัน ปันน้ำใจ"

    Back12 กรกฎาคม 2559

    ฝ่ายบริการและลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “โครงการเติมฝัน ปันน้ำใจ” โดยเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา คุณสมเกียรติ ยินดีสมปอง ผู้จัดการฝ่ายบริการและลูกค้าสัมพันธ์ นำคณะพนักงานฝ่ายบริการฯ บริจาคสิ่งของจำเป็นและทุนทรัพย์กว่า 60,000 บาท ให้โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา 34 โดยมีคุณดวงหฤษฎ์ ภูแพง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ ในโอกาสนี้ ทางโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา 34 ได้พาคณะฝ่ายบริการฯ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจน้องๆ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา 34 เป็นมูลนิธิสำหรับเด็กตาบอดและพิการซ้ำซ้อน ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำที่ดูแลเด็กอายุ 2-15 ปีที่ตาบอดและพิการซ้ำซ้อน มีเด็กในความดูแลจำนวน 62 คน เปิดทำการมาเป็นเวลา 30 ปี

    กิจกรรม “โครงการเติมฝัน ปันน้ำใจ” นี้ ฝ่ายบริการและลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นเป็นปีแรกและจะจัดทำต่อเนื่องทุกปีต่อไป เพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม