ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

    ฝ่ายบริการและลูกค้าสัมพันธ์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จัดกิจกรรม "จิตอาสา คืนผืนป่า ให้ชุมชน"

    Back09 กุมภาพันธ์ 2560

    ฝ่ายบริการและลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม "จิตอาสา คืนผืนป่า ให้ชุมชน" โดยเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา คุณสมเกียรติ ยินดีสมปอง ผู้จัดการฝ่ายบริการและลูกค้าสัมพันธ์ นำคณะพนักงานฝ่ายบริการฯ ทำกิจกรรมปลูกป่า ณ บ้านเขายายเที่ยง ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โดยยิงลูกมะค่าด้วยหนังสติ๊ก จำนวน 820 เมล็ด เพื่อปลูกป่ามะค่า โดยมีเจ้าหน้าที่ตัวแทนจากชุมชนเขายายเที่ยงมาต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกป่าและการอนุรักษ์ธรรมชาติ กิจกรรมนี้เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่นอกจากจะได้สัมผัสผืนป่าแล้ว ยังเป็นโอกาสที่ได้ทำกิจกรรมเพื่อดูแลธรรมชาติอีกด้วย

    กิจกรรม "จิตอาสา คืนผืนป่า ให้ชุมชน" นี้ ฝ่ายบริการและลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบและการตอบแทนสังคม รวมถึงเพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางบริษัทฯจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม