ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

    แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ รับรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น

    Back04 ธันวาคม 2560

    คุณศุภรัชฎ์ วีระกุล ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับโล่รางวัล โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2560 จากคุณไพรวรรณ พลวัน รองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในโอกาสที่โครงการมัณฑนา วงแหวน-บางบอน ของบริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นในประเภทบ้านเดี่ยวราคาแพง จากศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัทเอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด (AREA) โดยมี ดร.โสภณ พรโชคชัย เป็นประธานกรรมการบริหารศูนย์ฯ การคัดเลือกโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นครั้งนี้ มีครบทุกประเภทที่อยู่อาศัยทั้ง ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว และคอนโด แยกตามระดับราคาได้แก่ ราคาถูก ราคาปานกลาง และราคาแพง ซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกจากโครงการที่ดี มีคุณภาพ สภาพแวดล้อมน่าอยู่ และคุ้มค่าน่าซื้อ เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาสังคมไทยไปพร้อมๆกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทย