ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

    แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ รับมอบโล่เกียรติยศในงาน "101 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช"

    Back06 กุมภาพันธ์ 2561

    คุณจรัญญา ประยูรวงศ์ ผู้จัดการส่วนประชาสัมพันธ์ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับมอบโล่เกียรติยศในงาน “101 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช” จาก รศ.นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เนื่องในโอกาสที่บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มีอุปการะคุณมอบเงินบริจาคจำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ให้ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล