ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

    ฝ่ายบริการและลูกค้าสัมพันธ์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม "โครงการเติมฝันปันน้ำใจ ครั้งที่ 5"

    Back16 ตุลาคม 2562

    คุณสมเกียรติ ยินดีสมปอง ผู้จัดการฝ่ายบริการและลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคจำนวน 130,000 บาท พร้อมสิ่งของใช้ที่จำเป็นต่างๆ ให้แก่ คุณอัญชลี ชัยทรัพย์ กรรมการดำเนินงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย สาขานครนายก ซึ่งเป็นตัวแทนรับมอบ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จ.นครนายก มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (บ้านรื่นสุข) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562

    เงินบริจาคและสิ่งของเครื่องใช้มาจากพนักงานฝ่ายบริการและลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อนพนักงานฝ่ายอื่นๆ และผู้รับเหมาเซอร์วิสที่ตั้งใจร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม "โครงการเติมฝันปันน้ำใจ ครั้งที่ 5" โดยมุ่งหวังให้ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการใช้ดูแลและพัฒนามูลนิธิฯ ตามความเหมาะสมต่อไป