ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

กราฟราคาหลักทรัพย์

ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อย่อหุ้น: LH
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 11.40
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 32,043,300
เปลี่ยนแปลง -0.10
% เปลี่ยนแปลง -0.87%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 11.30 / 4,202,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 11.40 / 849,900
วันก่อนหน้า: 11.50
ราคาเปิด: 11.50
ช่วงราคาระหว่างวัน: 11.40 - 11.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 9.55 - 12.20
ปรับปรุงเมื่อ: 18 กรกฎาคม 2561 16:37

Chart Type