ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

กราฟราคาหลักทรัพย์

ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อย่อหุ้น: LH
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 11.20
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 66,875,900
เปลี่ยนแปลง +0.20
% เปลี่ยนแปลง 1.82%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 11.10 / 5,361,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 11.20 / 5,396,200
วันก่อนหน้า: 11.00
ราคาเปิด: 11.10
ช่วงราคาระหว่างวัน: 11.00 - 11.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 9.35 - 12.20
ปรับปรุงเมื่อ: 18 พฤษภาคม 2561 16:39

Chart Type