ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

กราฟราคาหลักทรัพย์

ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อย่อหุ้น: LH
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 10.10
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 17,169,500
เปลี่ยนแปลง -
% เปลี่ยนแปลง -%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 10.00 / 12,379,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 10.10 / 2,322,700
วันก่อนหน้า: 10.10
ราคาเปิด: 10.10
ช่วงราคาระหว่างวัน: 10.00 - 10.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 9.55 - 12.70
ปรับปรุงเมื่อ: 07 ธันวาคม 2561 16:37

Chart Type