ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

กราฟราคาหลักทรัพย์

ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อย่อหุ้น: LH
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 9.95
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 29,207,300
เปลี่ยนแปลง -0.15
% เปลี่ยนแปลง -1.49%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 9.95 / 6,766,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 10.00 / 5,551,300
วันก่อนหน้า: 10.10
ราคาเปิด: 10.10
ช่วงราคาระหว่างวัน: 9.95 - 10.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 7.60 - 10.40
ปรับปรุงเมื่อ: 25 กันยายน 2560 14:48

Chart Type