ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

กราฟราคาหลักทรัพย์

ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อย่อหุ้น: LH
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 9.90
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 18,416,500
เปลี่ยนแปลง +0.10
% เปลี่ยนแปลง 1.02%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 9.85 / 6,788,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 9.90 / 520,400
วันก่อนหน้า: 9.80
ราคาเปิด: 9.80
ช่วงราคาระหว่างวัน: 9.80 - 9.95
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 9.50 - 11.70
ปรับปรุงเมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2562 17:05

Chart Type